Feis na nGael – Baile Átha Cliath

Eagraítear Feis na nGael le tacaíocht airgid ó Cholmcille, clár comhpháirtíochta idir Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig. Tá fúinn na naisc idir úsáideoirí na dteangacha Ceilteacha a threisiú tré deiseanna a thabhairt do cheoltóirí na hAlbain teacht anseo go rialta agus a gcuid ceol is a dteanga a roinnt linn. Bíonn deireadh seachtainí rialta againn i rith na bliana le seisiúin is ceardlanna a eagraítear i nGaeilge agus i nGàidhlig. Tar linn agus muid ag cur eolas ar dhúchas na Gael in Éirinn is in Alba.


Aíonna na Féile

Alba
Naomi Harvey (Amhránaí), Gillebride MacIllemhaoil (Amhránaí), Lucy Macrae (Fidil)

Éire

Eoin Warner (Amhránaí), Rónán Ó Riagáin (Rince is fidil), Larry Kinsella (Consairtín), Éamonn Breathnach (Píobaí Uilleann)

Na Seisiúin

Aoine 27 Eanáir

21:30  Seisiún Amhránaíochta:
Seisiún amhránaíochta i gcomhair le Club Amhránaíochta an Ghóilín

Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Parnell, BÁC 1  Cead Isteach: 3 Euro

Singing session, in conjunction with The Góilín Singing Club in The Teachers’ Club, 36 Parnell Sq, D.22. Entrance: 3 Euro

Satharn 28 Eanáir

21:00  Seisiún na nGael:
Seisiún Amhránaíochta, Ceoil, Rince & Spraoi ó Éire agus Albain

Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sr. Fhearchair, BÁC 2.  Cead Isteach: 5 Euro

Irish/Scottish music, singing & dancing, Conradh na Gaeilge, 6 Harcourt St, D.2. Entrance: 5 Euro

Ceardlanna

Satharn 28 Eanáir

10:00  – 16:30  Ceardlann Rince ar an Sean-nós le Rónán Ó Riagáin
Club Chonradh na Gaeilge. Táille: 20 Euro
Sean-nós dancing class, Club Chonradh na Gaeilge. 6 Harcourt St. D.2  Fee: 20 Euro


11:00 – 13:00 Comhrá Gaidhlig le Gillebride MacIllemhaoil

Club Chonradh na Gaeilge. Táille: 10 Euro
Scots Gaelic conversation, Club Chonradh na Gaeilge.  Fee: 10 Euro

14:00 – 16:30 Ceardlann Amhránaíochta i nGaidhlig le Gillebride MacIllemhaoil agus Naomi Harvey

Club Chonradh na Gaeilge.  Táille: 10 Euro
Gaelic singing class, Club Chonradh na Gaeilge. Fee: 10 Euro

An chéad Feis na nGael eile?

Beidh Feis na nGael ar siúl go rialta.  Bí ag faire amach ar an suíomh don chéad deireadh seachtaine eile.  Seo hiad na dátaí dod’ dhialann:

Márta 23 – 24

Seisiúin ceoil is amhránaíochta, ceardlanna rince ar an sean nóis agus amhránaíocht i nGaidhlig – aíonna difriúla gach uair.  Coinnígí súil ar an suíomh idirlíon agus bígí i dteagmháil linn.

Tuilleadh Eolais:
www.feisnangael.com

Deirdre:
Seán:

Scríofa ag ar 25.01.2012 Rannóg ealaíona.

Tabhair Freagra

© Nuacht24