ÉISIÚINT LÁITHREACH     An triú féile bhliantúil, duais-aitheanta, “OIREACHTAS GAEILGE CHEANADA” Meitheamh 2013 Meitheamh 28ú, 29ú, 30ú,  2013 Erinsville agus Tamworth, Ontario   Beirigí greim ar bhur gcuid uirlisí ceoil, bróga damhsa, guthanna amhránaíochta, agus uachtar gréine: tá an t-aon féile teanga agus cultúrtha Éireannach i gCeanada, a bhíonn ar siúl amuigh faoin spéir, [...]

Ní féidir comparáid a dhéanamh idir an cáin a ghearrtar ar lucht taiscéaladh ola amach ó chosta na hÉireann agus lucht taiscéalaíochta  amach ó chosta na hÉireann a chuir Pat Rabbitte in iúl inniu. Dar leis an Aire Cumarsaide agus Acmhainní Nadúrtha go bhfuil bunáiste gheolaíoch ar leith ag an Iorua a fhágann go bhfaightear [...]

Cháiligh Ryan Dolan agus a bhuíon ceoil anocht do bhabhta ceannais na hEorafíse a bheith ann in Malmo na Sualainne Dé Sathairn. Bhí Dolan is a bhuíon ceoil ar 10 de 16 grúpa nó ceoltóir chun áit a bhaint amach sna babhtaí ceannais I mbabhtaí cáilithe anocht. ‘Only Love Survives’ is teideal d’amhrán na hÉireann.

Craobhacha Peile agus Iomána 2013 ar RTÉ Raidió na Gaeltachta   Sheol RTÉ Raidió na Gaeltachta a gclúdach do Chraobhacha Peile agus Iomána 2013 ar an stáisiún i bPáirc an Chrócaigh inniu. Tá na cearta ag an stáisiún ar iomlán na gcluichí sa dá chraobh, rud nach bhfuil ag aon eagraíocht eile sa tír. Tá [...]

Tá an obair crua déanta ag na moltóirí – tá an gearrliosta don Ghradam Gnó le Gaeilge i Maigh Eo curtha le chéile acu, agus iontas orthu faoin líon gnó a chuir isteach ar an ngradam agus ar na bealaí éagsúla agus samhlaíochta atá siad ag baint leas as an nGaeilge agus iad i mbun [...]

Deir grúpaí cearta daonna agus eagrais idirnáisiúnta gur samhnasach físeán a léiríonn, más fíor, ceannaire ar fhaicsín trodairí frithRialtais na Siria ag ithe croí saighdiúir rialtais. Dar le Human Rights Watch gurb é Abu Sakkar, trodaire aitheanta ó Homs, an duine atá le feiceáil san fhíseán. ‘Coir cogaidh é corp an namhaid a ídiú’ dar [...]

BunGhaeilge: Aip nua saor in aisce Á  SHEOLADH AG FNT     Beidh Forbairt Naíonraí Teoranta ag seoladh aipe nua Dé Céadaoin (15 Bealtaine) mar cheiliúradh ar Lá na Naíonraí 2013     Le bliain anuas tá aip nua d’arb ainm BunGhaeilge á forbairt ag Forbairt Naíonraí Teoranta, i bpáirtíocht le hAnnertech.  Beidh an aip [...]

Tá leagan Ghaeilge de shuíomh gréasáin Uachtaránacht na hÉireann ar an AE, ag http://eu2013.ie/ie/;http://eu2013.ie/ie/

Tá ceardchumainn, Amnesty Idirnáisiúnta, Friends of the Earth agus roinnt grúpaí eile ag teacht le chéile chun agóid a reáchtáil i mBéal Feirste an tSatharn roimh an chruinniú mullaigh G8 a bheith i bhFear Manach. Beidh an agóid ann ar 15 Meitheamh agus tosóidh an cruinniú ar 17 Meitheamh. Darle lucht eagraithe na hagóide go [...]

Léirigh pobalbhreith a rinneadh in Albain anuraidh go bhfuil tromlach iad siúd a ceistíodh i bhfách le caiteachas an rialtais ar an Ghaidhlig. Don  suirbhé, Scottish Social Attitudes Survey, a reáchtáil Ollscoil Dhún Eidinn i gcomhar le ScotScen Social Research,  ceistíodh 1,229 duine a roghnaíodh go randamach. Léiríodh go raibh 45% acu sin den tuairim [...]

Scéalta is Déanaí

Tráchtanna is Déanaí

© Nuacht24