Nollaig Shona ó Nuacht24

Oíche na Nollag   Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh breactha Tá fiacail an tseaca sa ghaoth ón gcnoc Adaigh an tine is téig chun na leapa Luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.     Fágaidh an doras ar leathadh ina choinne An Mhaighdean a thiocfaidh is a naí ar a […]

Teachtaireacht an Uachtaráin don Nollaig agus don Bhliain Nua

Féach – http://www.president.ie/uncategorized/teachtaireacht-na-nollag-agus-na-hathbhliana-2013/

www.goitse.org – Goitse ar líne – ar fheabhas!

Beart de réir briathair déanta ag lucht Goitse. Féach an chéad eagrán den Goitse nua ag www.goitse.org

Mikhail Kalashnikov marbh in aois 94 bliain

Tá an fear a rinne an raidhfil is iomráití ar an domhan, Mikhail Kalashnikov I ndiaidh a bháis. Bhí sé 94 bliai d’aois. Rinne sé an raidhlif Kalashnikov in 1947, raidhfil a bhí iontach feidhmiúil, simplí agus dá tharibhe a shimplíochta, saor. Ar na buntáistí eile a bhain leis bhí sé furasta a iompar ina píosa […]

Drochaimsir chugainn idir seo agus Lá Stiofáin

Dar le Met Éireann go bhfuil stoirm mhór amuigh san Aighean Atlantach chun teacht I dtír anocht go mall ach níl siad cinnte go fóill cén áit go díreach a thiocfaidh sé o dtír. Gaoth mhór ar ardluas is nirt mar aon le treascadh mór fearthainn atá geallta agus dar le lucht tuartha na haimsire […]

Bás John Ghráinne

John Phadaí Hiúdaí, John Ghráinne Ó Duibheannaigh. Gael mór ar shlí na fírinne! Suaimhneas síoraí d’anam uasal agus go dtuga Dia solas agus aoibhneas na bhflaitheas dó.

‘Ní nuachtán ar líne amháin atá á lorg’

PREAS RAITEAS.   Feachtas an Nuachtáin Chlóite               Is léir anois ón tuarascáil a foilsíodh ar shuíomh Fhoras na Gaeilge inné (Céadaoin, 18 Nollaig) faoin gcineál nuachtán Ghaeilge a theastaíonn, nach nuachtán ar líne amháin atá ó mhórán de lucht léite na Gaeilge. Tugtar le fios sa tuarascáil, atá curtha le chéile ag Regina […]

Gaeilge le húsáid ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa feasta

Glacann Parlaimint na hEorpa le moladh an Ombudsman maidir le húsáid na Gaeilge ar a suíomh gréasáin   Fáiltíonn an tOmbudsman Eorpach, Emily Ní Raghallaigh, roimh ráiteas Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Martin Schultz, go n-úsáidfear an Ghaeilge ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte amach anseo. Tá an cinneadh seo déanta tar éis gearáin ó saoránach Éireannach. […]

Rabhadh dearg ó lucht aimsire, taisme ag stáisiún an Cheantaigh i gCorcaigh

Thuaidh agus theas tá rabhaidh ag dul ó lucht aimsire faoi stoirm mhillteanach atá ag dul a bheith againn go gceann an chuid is mó de lá. Ó omra is buí, go oráiste is dearg atá na rabhaidh agus is iad Tír Chonaill, Maigh Eo, Liatroim, Sligeach agus Gaillimh is measa atá buailte. I gCorcaigh […]

Deascéala do Ghaelscoil Ghleann Darach

Tá cead pleanála fógraithe ag an Aire Comhshaoil ó thuaidh,  Mark H. Durkan do shuíomh nua do Ghaelscoil Ghleann Darach i mbaile Cromghlinne Co Aontroma. Tá an Ghaelscoil ar an fhód le 10 mbliain ach bhí ranganna lonnaithe i seomra soghluaiste ar dhá shuíomh seachas ar shuíomh amháin. ‘Seo deascéal amach is amach don Ghaelscoil, […]

© Nuacht24